Pozor na vysoký príjem tukov v strave

Pozor na vysoký príjem tukov v strave

Aké problémy môže zvýšený príjem tukov spôsobiť 

Medzi najčastejšie problémy spojené s vysokým príjmom tukov (často dlhodobým) v kŕmnej dávke a priamo s obezitou patrí napríklad diabetes, teda cukrovka.

So zvyšujúcou sa hmotnosťou rastie aj záťaž na kĺby, ktorá sa v budúcnosti môže začať prejavovať artritídou, čo následne spôsobuje u psíka problémy s pohybovým ústrojenstvom.

Obézni jedinci majú veľmi často aj problémy s reprodukciou. Obézne samičky majú problém napríklad s otehotnením, zvyčajne mávajú ťažšie pôrody s vyšším rizikom popôrodných problémov. U obéznych psov sa zase môžeme stretnúť s nezáujmom o samicu pripravenú páriť sa, neschopnosťou naskočiť na ňu, či v najhorších prípadoch dokonca s infarktom alebo mŕtvicou v dôsledku nadmerného vzrušenia (aktivity).

Dôležité je zníženie telesnej hmotnosti

Práve kvôli tomuto všetkému je vhodné obzvlášť u jedincov s nižšou pohybovou aktivitou a sklonmi k obezite dbať na správne množstvo energie, ktorú v potrave (a potravou tu máme na mysli úplne všetko, čo psíkovi v priebehu dňa dávame) prijímajú. Telesnú hmotnosť psíka ale treba znižovať postupne, v opačnom prípade by sme docielili akurát stratu svalov, namiesto spaľovania tukov, o ktoré nám hlavne ide.

Ako upraviť jedálny lístok

Ak už zviera obezitou trpí, je vhodné nasadiť správnu liečbu – v tomto prípade primeranú diétu (a redukovať mu jeho denný prídel potravy). Všeobecným pravidlom pre redukciu telesnej váhy je snaha

  • vyhnúť sa tučným potravným komponentom (napríklad vemeno, cestoviny, pečivo, kalorické ovocie – ovocie a pod.),
  • v kŕmnej dávke zvýšiť podiel príloh, hlavne vlákniny (pretože vláknina má, okrem iných vlastností, skvelú schopnosť – zasýtiť).

V prípade, že si nie sme istí vhodnou a primeranou potravou, ktorá je v tomto období najlepšia, býva prospešné konzultovať celú vec s odborníkom, na základe jeho rád môžeme potom využiť vhodné produkty v správnom množstve a pomere.

Napísala Monika Kučerová

IG - https://www.instagram.com/moncakk/

Doporučené produkty

Copyright © 2022, Vetamix.sk Powered by